„Zajedno do fondova EU“

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz europskog fonda za regionalni razvoj

Jačanje konkurentnosti društva LUMBRELA d.o.o. prezentacijom proizvoda društva na relevantnim konferencijama

____________________________________________________________________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti društva LUMBRELA d.o.o. prezentacijom proizvoda društva na relevantnim konferencijama.

Kratki opis projekta: Poduzeće LUMBRELA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod imenom „Jačanje konkurentnosti društva Lumbrela d.o.o. prezentacijom proizvoda društva na relevantnim konferencijama“.

Provedba projekta financirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova, šifra Poziva KK.03.2.1.07“. Provedba ovog projekta omogućiti će poduzeću olakšani pristup inozemnim tržištima kroz predstavljanje proizvoda Društva na međunarodnim konferencijama i time povećati njegovu konkurentnost.

Projekt se odnosi na jačanje konkurentnosti Društva LUMBRELA d.o.o. prezentacijom proizvoda Društva na relevantnim međunarodnim revizorskim konferencijama s ciljem osvajanja novih tržišta što doprinosi poslovnom razvoju i konkurentnosti Društva kroz povećanje prihoda od prodaje i prihoda od izvoza, kao i očuvanje postojećih i stvaranju novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je povećanje sposobnosti Društva za sudjelovanje na globalnim tržištima te doprinos povećanju udjela društva u ukupnom izvozu proizvoda MSP-ova kroz sudjelovanje na međunarodno priznatim konferencijama čime se doprinosi poslovnom razvoju i konkurentnosti Društva. Rezultati projekta će se pozitivno odraziti na poslovanje Društva kroz porast prihoda od prodaje i izvoza te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta. Nova radna mjesta pogodna su za osobe oba spola.

Očekivani rezultati projekta:

Sve aktivnosti vezane uz projekt provedene su na vrijeme;

Društvo je predstavilo svoj proizvod na planiranim međunarodnim konferencijama;

Projekt je prezentiran široj zajednici i klijentima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 303.840,00 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 223.669,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 12.07. 2017. – 12.01.2020.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:

Nenad Mutić

Kontakt: +385 444 576

Mail: info@tickmark-software.com